© 2018 by Karting Arena Plešivec. Proudly created by GRAFFWORKS

MSR halové motokáry 2018

Staň sa majstrom Slovenskej republiky v halovom kartingu 2018!
Majstrovstvá SR v halovom kartingu sa organizujú v spolupráci so Slovenskou asociáciou motoristického športu - SAMŠ.

SAMS

ˇ

Ako získať licenciu?​
1.,
2.,

Vydanie licencie pretekára – Halový karting 

Potrebné informácie a podmienky, ktoré musíte dodržať, aby ste sa mohli zúčastniť MSR v halovom kartingu a ako získať licenciu pretekára.

Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti lekárom do zdravotného preukazu. Zdravotný preukaz je k dispozícií v Kart One Aréna - Bratislava. 

Zdravotný preukaz sa nedá elektornicky stiahnuť ani poslať. Treba si ho vyzdvihnúť osobne v hale alebo požiadať SAMŠ o zaslanie.

Môžete napísať na email info@sams-asn.sk

Elektronické vyplnenie žiadosti. Žiadost je potrebné vyplniť elektronicky na stránke http://sams-asn.sk/licenciakarting.php, dať overiť u lekára, podpísať, doložiť zdravotný preukaz, zaplatiť poplatok a zaslať na adresu SAMŠ.

POZOR !!! V prípade neplnoletých je potrebný podpis oboch zákonných zástupcov.
3.,
4.,
5.,

Úhrada poplatku za vydanie licencie (10 Euro) cez účet SAMŠ alebo cez poštovú poukážku.

 

Poslať fotku tváre v elektronickej podobe na email info@sams-asn.sk.

 

Po vyplnení tlačív je potrebné všetky veci poslať poštou na SAMŠ.

ADRESA: Slovenská asociácia motoristického športu, Fatranská 3, 949 01 Nitra

 

Ak pošlete poštou na SAMŠ, tak treba uhradiť poplatky priamo na účet SAMŠ alebo zaplatiť poštovou poukážkou a ústrižok poslať
na adresu SAMŠ ! ! !

 

OTP Banka Slovensko

Číslo účtu: 767 77 / 5200

 

E-mailovú komunikáciu a otázky smerujte na email kartarena@kartarena.sk

POZOR !!!: Platí len pre cudzích štátnych príslušníkov krajín EU (CZ, A, HU, PL, atď.)

Pre vybavenie licencie pre cudzieho štátneho príslušníka je potrebné odovzdanie potvrdenia národnej organizácie

“Národnej športovej autority” danej krajiny, “súhlas s vydaním národnej licencie SR – halový karting.”

POZOR !!! 

 

Jazdci, ktorí sú už držiteľmi ktorejkoľvek platnej licencie (PAV, PAO, RALLY,...) vydanou Slovenskou asociáciou slovenského športu
na príslušný rok NEMUSIA žiadať o licenciu na halový karting. Táto platná licencia ich oprávňuje zúčastniť sa Majstrovstiev SR
v halovom kartingu.

Propozície na stiahnutie:

Propozície MSR (jednotlivci) 2018:

DOKUMENT

Zverejnené: 27.3.2018

Kalendár podujatí:

Termín pretekov – kategória JUNIOR, JUNIOR MAX, SENIOR, ŽENY

V prípade nepriaznivého počasia si v hale Fibo Karting a Speed Kart center organizátor vyhradzuje právo zrušiť kolo.
Toto je možné len na základe hlasovania jazdcov. V prípade, že bude za zrušenie kola viac ako 50% jazdcov
bude kolo zrušené. Následne bude vyhlásený nový termín.

Uzávierka prihlášok na jednotlivé kolá !!!

1. kolo 14.04.2018

2. kolo 12.05.2018

3. kolo 23.06.2018

4. kolo 01.09.2018

5. kolo 29.09.2018

6. kolo 03.11.2018

Prihlášky

Prihlášky je potrebné zasielať na kontaktné emailové adresy podľa konania jednotlivých kôl MSR v halovom kartingu.

 

 

Kontaktné emailové adresy pre preteky:

 

KART ONE ARÉNA, Kopčianska 82/A, Bratislava: kartarena@kartarena.sk

FIBO KARTING, Komárňanská cesta 3, Nové Zámky: peter.sutovsky@fibokarting.sk

KARTING ARÉNA PLEŠIVEC, Železničná 591, 049 11 Plešivec: kartingarena.plesivec@gmail.com

SPEED KART CENTER, Dolná Seč č.251, 935 31: mpflower@mpflower.sk

MAX60, Vajnorská 127/A, 831 04 Bratislava 3: info@motokary.sk

Stačí poslať oskenovanú prihlášku a originál si treba povinne priniesť so sebou na preteky ! ! !

Prihláška na stiahnutie na jednotlivé kolá

Dokument

  • Registrácia je platná až po zaplatení vstupného poplatku. Vstupný poplatok sa platí v čase a mieste konania pretekov. Vstupný poplatok (štartovné) je vo výške 50,- Eur/jednotlivé kolo - preteky. Registrácia do pretekov je na základe vyplnenej prihlášky, ktorú je jazdec povinný zaslať organizátorovi najneskôr 7 dní pred konaním pretekov. Prihláška musí byť podpísaná, v prípade neplnoletých, podpísaná od zákonného zástupcu. Registrácia je platná až po zaplatení vstupného poplatku vo výške 50 Euro. Vstupný poplatok sa platí v čase a mieste konania pretekov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na obmedzenie počtu registrácii. Registračný poplatok a obmedzenie počtu jazdcov, bude oznámené vždy včas pred konaním pretekov.

  • Jazdec, ktorý sa riadne prihlási na dané kolo MSR a neodhlási svoju účasť najneskôr 24h pred daným kolom, bude započítaný
    ako účastník daného kola so započítanými nulovými bodmi. Tieto body sa v konečnom hodnotení neškrtajú, ale započítavajú.

  • Jazdec, ktorý sa do pretekov prihlási po termíne podania prihlášok má zvýšené štartovné na 70€.

Viac info o MSR v jednotlivých halách nájdete na nasledovných stránkach
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon