DVOJHODINOVKA

Jednoduchý a veľmi výstižný názov za sebou skrýva 120 minútové vytrvalostné preteky, ktoré sporadicky organizujeme na podnet našich pretekárov :)
Pravidlá:
 • Povinnosťou každého pretekára je zúčasniť sa na ROZPRAVE pred pretekmi, čas rozpravy je zverejnený na mieste konania podujatia v časovom harmonograme
 •  Počas pretekov platia bezpečnostné pokyny a pravidlá uvedené pri vstupe a počas registrácie! - v prípade nedodržania pravidiel môže udeliť riaditeľ pretekov penalizáciu resp. diskvalifikáciu osoby jazdca, resp. celý team
 •  Pretekať môžu minimálne 2 a maximálne 3 členné teamy v ľubovoľnom zložení /rozumej muži a ženy/
 • 120 minút čistého pretekania + 8 minútová kvalifikačná rozjazda, ktorá určí poradie pri letmom štarte
 • Štart pretekov je vždy po prejazde línie štart/cieľ - štartu predchádza zavádacie kolo za SAFETY car-om tvz. letmý štart 
 • Cieľ pretekov je po odmávaní šachovnicovou vlajkou p 120 minútach čistého času - čas odpočítava s presnosťou na tisícinu sekundy systém MYLAPS sport timing
 • Kvalifikačnej rozjazdy sa môže zúčasniť jeden vybraný člen teamu - spravidla by to mal byť najrýchlejší jazdec!
 • Povinné striedanie jazdcov každých 20 minút znázornené tabuľou DEPO v rozmedzí 5 minút - minimálny čas kola, v ktorom tím strieda je 1:25.000s - všetky hodnoty pod túto hranicu sú penalizované 30 sekudovým STOP&GO
 •  Minimálna váha jazdca 85 kg - možnosť dovažovania až 30 kg!
 • V prípade ak jazdec nedodrží váhový limit dostáva team automaticky 15s STOP&GO penalizaciu
 •  JOKER LAP - skrátenie trate o cca 3 sekundy, vždy označené tabuľou a znázornené počas ROZPRAVY! - možnosť využiť JOKER LAP má každý team jeden krát za 120 minút !
 • Modrá vlajka - povinnosť pustiť pred seba rýcheljšieho jazdca sa uplnatňuje len pre jazdcov, ktorí sú predbiehaný o celé kolo - v prípade súboja o rovnakú pozíciu v preteku sa vlajky nepoužívaju!