REKLAMNÉ PODMIENKY

KARTING ARENA PLESIVEC ponúka na prenájom reklamné plochy, ktoré sa nachádzajú v našich priestoroch. Po vzájomnej dohode je možné dohodnúť konkrétne miesto, prípadne veľkosť reklamy. Reklama sa u nás objednáva na dobu jedného kalendárneho roka a v prípade, že objednávateľ má záujem, vieme zabezpečiť návrh a prípadnú realizáciu samotnej reklamy.

 

  • Základná veľkosť reklamy prestavuje 1 x 2 m v cene 80,- € na 12 mesiacov / + 3 jazdy ZDARMA !!!  / 1 jazda – 7 minút /
  • Umiestnenie je podľa zmluvy a dohody
  • Počas 12 mesiacov sa umiestnenie reklamy nemení !!!
  • Reklamu /BANNER/ si objednávateľ vyhotovuje na vlastné náklady
  • Reklamu a jej umiestnenie zabezpečí objednávateľ vo vlastnej réžii
  • Reklama bude takisto umiestnená na webovej stránke /www.motokary-plesivec.sk/
  • Po ukončení lehoty reklamy sa reklamná plocha /BANNER/ vráti objednávateľovi.
  • Reklama mimo daného rozmeru sa prejednáva osobnej dohode